logo

 Klasy

      
O Firmie

„Dom z energią" jest firmą gwarantującą klientom szybką, rzetelną i profesjonalną obsługę.
Działamy na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej nr 209/2010 prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa.

W swojej działalności kierujemy się  obowiązującymi przepisami prawa oraz  zasadami etyki zawodowej, nieustannie podnosząc swoje kwalifikacje i doskonaląc metody działania.  


Pracujemy szybko i profesjonalnie.
Naszą wiedzę i niezawodność potwierdzają posiadane uprawnienia i licencje nadane przez Ministerstwo Transportu,Budownictwa i Gospodarki Morskiej:
Certyfikacja     -  nr uprawnień 771/KA/CSP/09
Pośrednictwo   -  nr licencji 11233Zobacz nasze uprawnienia.

uprawnienia